Vi har hört det förut: läs högt för dina barn. Och de flesta av oss gör det. I alla fall ett tag, när barnen är små. Önskar böcker till barnens födelsedagar och lånar på biblioteket. För böcker är ju så viktigt!

Men sedan börjar barnen skolan och börjar läsa själva. Då händer något. Många föräldrar slutar läsa för sina barn. Och tar därmed ifrån dem den gemenskap och de delade upplevelser som högläsningen medför. För att inte nämna det utökade ordförråd som den leder till.

Något av det bästa jag har gjort för mina barn är att jag inte har slutat att läsa för dem. De är tretton, sexton och arton år gamla idag, och jag läser fortfarande högt för dem ett par gånger i veckan. Det är inget som jag gör bara för dem, jag gör det för oss allihop, för i läsningen möts vi och funderar, diskuterar och utbyter tankar. Det är en av de bästa stunderna på dagen.

Vi har läst hundratals barnböcker. Vi har läst alla Harry Potter, alla Percy Jackson och en massa andra serier. Nyligen läste vi sci-fi klassikern Världarnas krig och tänkvärda Djurens gård. Och i förrgår läste vi ut Anne Franks dagbok.

Vi har levt med Anne i flera månader nu, följt hennes vardag i gårdshuset. Vi har sett att antalet sidor kvar att läsa har minskat och vi har våndats över att familjen snart kommer att bli skickad till koncentrationslägren. Självklart visste vi från början att boken skulle få ett olyckligt slut, men Anne var så levande att vi inte ville tänka på det. Vi var där tillsammans med Anne och när boken var slut tog vi farväl av henne. Det var en upplevelse som vi aldrig hade fått utan högläsningen.

Vem vill du läsa högt för?

Annons